Sponsors

Havensteder en de Wijkoverlegplatforms (WOP) van Capelle zijn partners van Maak Capelle. Zij krijgen automatisch bericht als een initiatief op de website is goedgekeurd. Maar het is een goed idee om ze ook zélf over je initiatief te vertellen!

Havensteder

Heb je een goed idee om je woning of buurt fijner te maken? Daar zijn wij blij mee! Wij helpen graag (financieel) om die initiatieven te realiseren. Als je sponsoring van Havensteder wilt ontvangen, lees onze uitgangspunten dan goed.

Uitgangspunten Havensteder voor bewonersinitiatieven >>


Jouw initiatief…
•    vindt plaats in een buurt waar Havensteder veel woningen heeft.
•    wordt ondersteund door een groepje huurders.
•    is belangrijk voor onze huurders.
•    zorgt voor prettiger wonen in leefbare buurten.
•    draagt bij aan een hogere waarde of beleving van onze woongebouwen.
•    wordt ook ondersteund door andere financiers.

Jouw initiatief helpt om…
•    gebouwen en hun buitenruimtes (meer) schoon, heel en veilig te maken.
•    buitenruimtes en (speel)voorzieningen te verbeteren.
•    zelfbeheer makkelijker te maken (huurders beheren dan zelf hun woongebouw of woonomgeving).

Waar draagt je initiatief bij voorkeur aan bij?
•     Brengt jouw activiteit buren bij elkaar? Kan iedereen in de straat of het woongebouw meedoen en doe je daar moeite voor?
•     Hebben je buren meer of beter contact na jouw activiteit?
•     Wordt jullie wijk een fijnere plek door jouw activiteit?
•     Helpen andere buren ook?
•     Vraag je een groot subsidiebedrag aan? Dan verwachten wij een grote activiteit, voor een grote groep buren.
•     Hou je de kosten voor catering binnen de perken?

Is je initiatief een activiteit in een van onze recreatiezalen of activiteitenruimten? Dan geldt ook dit:
•     De kosten van de activiteiten worden gedekt door een deelnemersbijdrage, bar-omzet of andere sponsoring.
•     De bar-omzet is kostendekkend of levert geld op voor nieuwe activiteiten.
•     Havensteder vergoedt organisatiekosten (publiciteit, kosten voor koffie/thee, schoonmaakmiddelen).
•     Vervanging van spullen voor activiteiten (bijvoorbeeld computers, naaimachines of crea-voorraad) valt binnen de activiteitenbegroting.

 


WijkOverlegPlatforms

Het Wijkoverlegplatform (WOP) is een initiatief van de gemeente. Wijkbewoners kunnen in een WOP zelf zaken regelen voor hun wijk, samenwerken en kennis delen.

Capelle aan den IJssel heeft zeven Wijkoverlegplatforms. In een WOP werken bewoners, instellingen, lokale organisaties (zoals buurt- en huurdersverenigingen), ambtenaren en de wijkpolitie samen aan een prettigere wijk.

Sponsoractie: Ieder WOP heeft budget voor een leefbare wijk. Dit budget bestaat uit een vast bedrag plus een vergoeding per inwoner van de wijk. De gemeente stelt dit bedrag jaarlijks vast. Het WOP gebruikt dit budget voor financiële vergoedingen aan buurtgroepen en bewoners die lokale activiteiten en evenementen organiseren voor een prettigere en veiligere wijk. Kijk op www.capelsewijken.nl voor meer informatie.

WOP Capelle-West

WOP Fascinatio

WOP 's Gravenland

WOP Middelwatering

WOP Oostgaarde

WOP Schenkel

WOP Schollevaar

 

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

+ 31 (0) 10 30 74 681

helpdesk@maakcapelle.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle