Sponsors

Onderstaande organisaties sloten zich aan bij Maak Capelle en ontvangen automatisch bericht wanneer een nieuw goedgekeurd initiatief op de website komt. Het is natuurlijk beter wanneer u ook zelf persoonlijk contact opneemt om uw initiatief toe te lichten.

Havensteder

Heeft u een goed idee om uw woning of directe woonomgeving te verbeteren? Hartstikke leuk! Havensteder is blij met eigen initiatieven van bewoners. Wij dragen graag (financieel) bij aan het realiseren van die initiatieven. Hiervoor gelden wel een aantal regels en voorwaarden: onze uitgangspunten. Bekijk deze uitgangspunten goed wanneer u sponsoring van Havensteder wilt ontvangen:

Waar moet uw initiatief aan voldoen?
•    Het initiatief vindt plaats in een buurt waar Havensteder veel woningen heeft.
•    Meerdere huurders ondersteunen het initiatief.
•    Het initiatief heeft een meerwaarde voor onze huurders.
•    Het initiatief draagt bij aan prettig wonen in leefbare buurten.
•    Het initiatief draagt bij aan een hogere waarde of beleving van onze woongebouwen.
•    Bij voorkeur ondersteunen meerdere financiers het initiatief.

Waarop moet uw initiatief gericht zijn?
•    Op het schoon, heel en veilig maken van gebouwen en direct omringende buitenruimtes, of een verbetering daarvan.
•    Op een betere inrichting van buitenruimtes en daarbij behorende (speel)voorzieningen.
•    Op zelfbeheer. Hiervan is sprake als huurders zelf hun woongebouw of woonomgeving beheren.

Waar draagt uw initiatief bij voorkeur aan bij?
•    Een prettige beleving van de woonomgeving.
•    Een verbetering van het woon- en betaalgedrag van onze huurders.
•    Het voorkomen van huisuitzettingen.
•    Een betere woon- en leefsituatie voor mensen die zorg, begeleiding of speciale aandacht nodig hebben.

Wilt u een aanvraag doen voor recreatieve, creatieve of ontmoetingsactiviteiten in een van onze recreatiezalen of activiteitenruimten?
Dan gelden de volgende bepalingen:
•    De kosten van de activiteiten moeten gedekt worden door deelnemersbijdrage, baromzet of externe sponsoring.
•    De baromzet moet kostendekkend zijn of geld opleveren voor nieuwe activiteiten.
•    Havensteder vergoedt organisatiekosten, zoals publiciteit, kosten voor koffie/thee en schoonmaakmiddelen.
•    Vervanging van benodigdheden voor activiteiten (bijvoorbeeld computers, naaimachines of crea-voorraad) moet binnen de activiteitenbegroting vallen.

Neem voor meer informatie contact op met Henri Vennix via henri.vennix@havensteder.nl.


WijkOverlegPlatforms

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om in de wijk te komen tot een breed gedragen, structurele vorm van kennisuitwisseling en samenwerking tusssen inwoners van Capelle aan den IJssel.

In zeven Capelse wijken zijn zogeheten WijkOverlegPlatforms geinstalleerd. Naast bewoners zijn veschillende instellingen en lokale organisaties, zoals buurt- en huurdersverenigingen vertegenwoordigd in het WOP.

Sponsoractie: Ieder WOP beschikt over een eigen wijkleefbaarheidbudget. Dit budget is opgebouwd uit een vast bedrag per wijk plus een aanvullende vergoeding per iedere inwoner van de betrokken wijk. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hiermee worden aan buurtgroepen en bewoners financiële vergoedingen uitbetaald voor het organiseren van lokale activiteiten en evenementen, die met name sociale cohesie, wijkleefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede komen. Kijk op www.capelsewijken.nl voor meer informatie.

WOP Capelle-West

WOP Fascinatio

WOP 's Gravenland

WOP Middelwatering

WOP Oostgaarde

WOP Schenkel

WOP Schollevaar

 

Meld een initiatief aan
Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle

Facebook Twitter E-mail