Sponsors

Havensteder en de Wijkoverlegplatforms (WOP) van Capelle zijn partners van Maak Capelle. Zij krijgen automatisch bericht als een initiatief op de website is goedgekeurd. Maar het is een goed idee om ze ook zélf over je initiatief te vertellen!

Havensteder

Heb je een goed idee voor jouw buurt of wijk? Dat ondersteunen wij graag.
Als je sponsoring/ een bijdrage van Havensteder wil ontvangen, lees dan onze uitgangspunten.

Uitgangspunten Havensteder voor bewonersinitiatieven

Jouw initiatief…
- Wordt ondersteund door huurders of is voor huurders bestemd.
- Draagt bij aan de leefbaarheid in jouw buurt, wijk of recreatieruimte.
- Wordt ook ondersteund door andere financiers.

Jouw initiatief helpt om…
- Woongebouwen en omgeving schoon, heel en veilig te maken.
- Buurt en buurtvoorzieningen te verbeteren.
- Zelfbeheer in een recreatiezaal of activiteitenruimte te versterken.

Waar draagt je initiatief bij voorkeur aan bij?
- Jouw activiteit brengt buren bij elkaar.
- Jouw buurt of wijk wordt een fijnere plek.
- Je houdt de kosten beperkt.

Is je initiatief in een activiteit in een recreatiezaal of activiteitenruimte? Dan geldt ook dit:
- Denk bij de financiering ook aan een deelnemersbijdrage, de bar-omzet of andere sponsoring.
- De bar-omzet is kostendekkend of levert geld op voor nieuwe activiteiten.
- Havensteder bekijkt per initiatief of dit passend is voor deze ruimte en houdt hierin rekening met de programmering van en samenwerking met partners.

WijkOverlegPlatforms

Het Wijkoverlegplatform (WOP) is een initiatief van de gemeente. Wijkbewoners kunnen in een WOP zelf zaken regelen voor hun wijk, samenwerken en kennis delen.

Capelle aan den IJssel heeft zeven Wijkoverlegplatforms. In een WOP werken bewoners, instellingen, lokale organisaties (zoals buurt- en huurdersverenigingen), ambtenaren en de wijkpolitie samen aan een prettigere wijk.

Sponsoractie: Ieder WOP heeft budget voor een leefbare wijk. Dit budget bestaat uit een vast bedrag plus een vergoeding per inwoner van de wijk. De gemeente stelt dit bedrag jaarlijks vast. Het WOP gebruikt dit budget voor financiële vergoedingen aan buurtgroepen en bewoners die lokale activiteiten en evenementen organiseren voor een prettigere en veiligere wijk. Kijk op www.capelsewijken.nl voor meer informatie.

WOP Capelle-West

WOP Fascinatio

WOP 's Gravenland

WOP Middelwatering

WOP Oostgaarde

WOP Schenkel

WOP Schollevaar

 

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

+ 31 (0) 10 30 74 681

helpdesk@maakcapelle.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle