Social Return

De gemeente Capelle aan den IJssel vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Wij willen werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen en/of om maatschappelijke activiteiten te ondersteunen. Eén van de manieren om dit te bereiken is Social Return. Letterlijk vertaald betekent Social Return: maatschappelijk rendement op investeringen. In de praktijk betekent het dat we bedrijven, die van de gemeente opdrachten krijgen, vragen iets terug te doen voor de samenleving.
Bij alles wat de gemeente, de GR IJsselgemeenten of Sportief Capelle inkoopt, boven een opdrachtwaarde van 50.000 euro, leggen we als opdrachtgever een social returnverplichting op aan de ondernemer. Dat houdt in dat gemiddeld 5% van de opdrachtwaarde ingezet wordt voor social return.

Capelse Duiten

Met de Capelse Duiten biedt de gemeente een mogelijkheid voor het invullen van de social return verplichting. De Duiten worden ingezet op vier hoofddoelen: Meedoen, Leren, Sport & Bewegen en Sociaal ondernemen. De Commissie Capelse Duiten, waarin diverse Capelse organisaties zijn vertegenwoordigd, bepaalt welke doelen in aanmerking komen.

Voorwaarden

  1. Het initiatief moet een maatschappelijk karakter hebben en passen binnen de hoofddoelen.
  2. Het initiatief moet in de toekomst plaatsvinden.
  3. Het initiatief moet in Capelle plaatsvinden.
  4. Het initiatief wordt getoetst door een commissie op inhoud en mogelijke financiering via andere beschikbare middelen.
  5. Er moet communicatie (bijvoorbeeld op sociale media) plaatsvinden rondom het initiatief. In deze communicatie moeten de Capelse Duiten (en eventuele ondernemer) vermeld worden. Over de communicatie vindt vooraf overleg plaats met de accountmanager social return.
  6. Als uw maatschappelijk initiatief een looptijd heeft langer dan drie maanden, dan dient u eenmaal per kwartaal met de accountmanager social return te overleggen over de voortgang van het initiatief.
  7. Na afloop van het initiatief dient er financiële verantwoording plaats te vinden (via het platform) en tevens dient er een verslag van het initiatief te worden ingediend (inclusief beeldmateriaal) bij de accountmanager social return.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de accountmanager social return via socialreturn@capelleaandenijssel.nlVia onderstaande link is het mogelijk een initiatief voor besteding van Capelse Duiten aan te melden. 

Meld een initiatief aan

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

+ 31 (0) 10 30 74 681

helpdesk@maakcapelle.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle