Opleuken Dijkgebied

19 jan 2023

Diederik . .

Groen en natuur
Kunst en cultuur
Ontmoeting
Foto dijklichaam.jpg

Een vraag stellen€ 2000,00 van € 9110,00 gedoneerd gesloten
€ 7110,00 nog nodig
22% bereikt
2 donaties
0 dagen te gaan
Bijdragen (2)
Bijdragen
Naam
Bijdrage
Datum
WOP Capelle-Wes ... € -1000,00 04-06-24
WOP ’s-Graven ... € -1000,00 04-06-24
WOP ’s-Graven ... € 1000,00 17-01-23
WOP Capelle-Wes ... € 1000,00 18-12-22

Initiatiefomschrijving

Beste bewoners uit Capelle-West en Kralingseveer,

Het project om het dijkgebied tussen de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug recreatiever en verkeersveiliger te maken is in een volgende fase gekomen. Laat ik u meenemen in de meest recente ontwikkelingen.

Omdat er veel sluipverkeer op de dijk is heeft de Capelse Gemeenteraad onlangs via een motie het Capelse College gevraagd samen met bewoners en de aan de dijk gevestigde bedrijven een plan uit te werken om de dijk om te vormen tot een ‘auto te gast fietsstraat’. Dit in het kader van de ontwikkeling van de Algeracorridor. Raadsleden roepen namelijk in dezelfde motie het Capelse College ook op de bestaande geluidsoverlast en overlast van schadelijke stoffen op de Abraham van Rijckevorselweg, het Capelseplein en de Algeraweg terug te dringen nu de infrastructuur wordt aangepast om de doorstroming van en naar Polder Krimpenerwaard te verbeteren.
Verder is er Euro 4 mln. vanuit de Provincie Zuid-Holland beschikbaar om een doorfietsvoorziening op de dijk te maken die Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Kralingseveer en het Rivium beter met Rotterdam verbinden. Dus naast politieke wil is er ook geld beschikbaar.

Deze Capelse gemeenteraadsmotie heeft aan dit project een impuls gegeven en is er contact ontstaan met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (www.hvc-capelle.nl) en met Hollandsche IJssel Mooier (www.hijm.info). Beide partijen vinden het waardevol om bij de transformatie naar een meer recreatievere invulling van het dijkgebied betrokken te zijn. Omdat er veel historie aanwezig is en het leuk is dit een mooie plek in de buitenruimte te geven. Zodat niet alleen wij de bewoners maar ook de vele (fiets)passanten kennis kunnen nemen van de lokale watergebonden geschiedenis van onze gemeenschappen. Ook met www.kralingenaandemaas.nl is er contact. Zij hebben met belanghebbenden een mooie invulling geschets hoe Kralingen en de Maas beter met elkaar kunnen worden verbonden. Dat hoeft niet te stoppen bij de gemeentegrens en kan dus mooi doorgetrokken worden tot aan de Algerabrug.

Net voor de Coronaperiode is er contact geweest met twee grote bedrijven die op de dijk gevestigd zijn. Een bedrijf dat hier niet bij naam wordt genoemd heeft (nog) niet zoveel op met bewonersinitiatieven en gaat alleen bewegen als de gemeente op de voordeur klopt. Maar IJsselwerf Zwijnenburg wil wel graag met bewoners meedenken omdat zij het voordeel zien van een (watergebonden) recreatievere invulling van hun werkomgeving.

Na heel wat zoekwerk is er een regionaal bureau voor Stedenbouw en Landschap bereid gevonden om samen met bewoners een paar sfeerplaten te ontwerpen hoe het dijkgebied verkeersveiliger en recreatiever ingevuld kan worden. Het budget hiervoor wordt via deze weg aangevraagd.

De volgende ideeën worden dan ondermeer in sfeerplaten uitgewerkt. Denk aan plaatjes zoals je die ook wel ziet in de verkoopbrochure van een nieuwbouwwijk.
Al het brommer- en fietsverkeer gaat net als vroeger weer op de dijk plaatsvinden. Het wegdek van de dijk wordt zodanig ingericht dat auto’s niet sneller dan 30 km per uur kunnen rijden (is ook overheidsdoelstelling binnen de bebouwde kom). Omdat alle verkeersdeelnemers weer van de dijk gebruik maken kan niemand de ander over het hoofd zien. Het effect is dat de (fiets)verkeersveiligheid toeneemt en de overlast van sluipverkeer door Kralingseveer en Capelle-West afneemt.
Aan de oever van de IJssel komen meerdere banken met afvalbakken en historische verwijzingen op informatieborden en musea achtige voorwerpen.
Wat nu het fietspad is wordt een lommerrijke wandellaan met aan weerszijde bomen en in de naastgelegen groenvoorziening komen banken met afvalbakken en plek voor een speeltuin, hondenuitrengebied, sporttoestellen, bloemenweide en andere fraaie groenvoorzieningen etc. Tevens worden bedrijven gelegen op de dijk maar ook op de industrieterreinen onderdijks aangemoedigd om de verrommeling van hun buitenterrein aan te pakken.
Het effect is dat door het opruimen van de industriële buitenruimte en door de opwaardering van het groen er een ecologische en aangename wandelzone ontstaat waarin Capelle-West en het Bos in Kralingseveer nog beter met elkaar zijn verbonden. En natuurlijk krijgen wij bewoners en passannten een leuke toegang tot de rivier net zoals dat is aan de Dorpsstraat/Groenendijk zijde van de dijk en aan de Rotterdamse zijde van de Van Brienenoordbrug. Hoe leuk is dat.

Zodra het budget is goedgekeurd en er enkele sfeertekeningen zijn gemaakt is het de bedoeling om met bewoners uit Capelle-West en Kralingseveer de puntjes op de i te zetten.

Dit is een initiatief door bewoners voor bewoners. Met de sfeerplaten gaan we daarna Raadsleden uitnodigen om hen te tonen wat de bewonersvisie is omtrent ons dijkgebied.

Voor wie

De project is bestemd voor alle bewoners uit Capelle aan den IJssel met een focus op Capelle-West en Kralingseveer en alle (fiets)passanten die van het doorfietspad en de recreatieve groenvoorzieningen gebruik gaan maken.

Omschrijving van de plek

Dit is het adres van het buurtcentrum van Capelle-West.

Begroting

Aantal Prijs p/s Omschrijving
1 € 8610,00 prijsindicatie van www.OD205.nl ex BTW
1 € 500,00 prijsindicatie huur en versnaperingen

Vrijwilligers nodig voor

Iedereen uit Capelle aan den IJssel en Kralingseveer is welkom om mee te denken over de recreatieve en verkeersveilige invulling van het dijkgebied.

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

+ 31 (0) 10 30 74 681

helpdesk@maakcapelle.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle