School- en lunchconcerten met Laureaten van het Prinses Christina Concours

VERSLAG VAN DE WERKGROEP MUZIEK VAN HET WOP-MIDDELWATERING

                                        DE CONCERTEN IN 2022         

 

DE START EN DE DOELEN

In 2022 is het twintig jaar geleden dat de Werkgroep Muziek startte met het organiseren van concerten in de prachtige Capelse Dorpskerk met laureaten ofwel winnaars van het Prinses Christina Concours met als doel

 “het bevorderen van de bekendheid met klassieke muziek en het vergroten van de sociale cohesie”.

Daarbij was en is nog steeds de doelgroep primair de bewoner van de wijk Middelwatering in de gemeente Capelle aan den IJssel, maar ook inwoners uit andere wijken zijn op de concerten van harte welkom, temeer omdat Middelwatering als wijk ook een centrumfunctie vervult. In die twintig jaar mogen we stellen dat de concerten een begrip zijn geworden en zeker aan het gestelde doel beantwoorden.

UITBREIDING VAN HET AANTAL CONCERTEN

We waren begonnen met drie concerten per jaar, maar het succes ervan vroeg om meer. In 2005 kwamen er – op donderdag, marktdag - de lunchconcerten bij in het Isala Theater, in 2006, voorafgaand aan de lunchconcerten de schoolconcerten en in 2010 het Zondagmiddagconcert, ook in het Isala Theater. Daarmee zijn het nu elf concerten per jaar. Door de verdeling over avond en middag, door de week en in het weekend krijgen zowel hard werkende mensen de gelegenheid de concerten te bezoeken als gepensioneerden en... kinderen.

 

DE SCHOOLCONCERTEN I.S.M. BREDE SCHOOL NETWERKEN (BSN)

De kinderen – basisschoolleerlingen van de groepen 3 t/m 6, een enkele keer ook 7 en 8 - komen in schoolverband. Daarvoor werkt de Werkgroep samen met de Brede School Netwerken (BSN). Een medewerker van de BSN legt de contacten met de scholen, nodigt de scholen uit alle wijken van Capelle beurtelings voor een concertbezoek uit en hij zorgt ervoor dat de uitgenodigde school van tevoren informatie ontvangt en een lesbrief voor de leerlingen die door de Werkgroep is samengesteld. In de lesbrief worden de jonge musici voorgesteld die komen optreden met daarbij informatie over de instrumenten die zij bespelen en enkele links naar muziekfragmenten. Naast de praktische hulp levert de BSN ook een bijdrage aan de kosten voor de concerten.

 

SAMENSTELLING WERKGROEP

De Werkgroep Muziek – in 2002 gestart op initiatief van José Klaassen, samen met Marja Smit -  is in de loop der jaren een paar keer van samenstelling veranderd, maar bestaat sinds maart 2013 uit: Nellie Baden, Yvonne de Boer, Coby Brans – van Holten, Marja Smit, Theo Smit en Annie Valkenier, waarbij Theo Smit de Werkgroep bovendien vertegenwoordigt in het bestuur van het WOP-Middelwatering.

  • 14 april 2022 SCHOOLCONCERT EN LUNCHCONCERT – Isala Theater.

Met Sarah (dwarsfluit) en Merle (harp).

SCHOOLCONCERT: 105 leerlingen + begeleiders van de Bouwsteen.

Sarah en Merle presenteren zelf het concertje (van ruim 30 minuten) en doen dat heel aardig. Het is duidelijk dat de lesbrief op school is behandeld. De kinderen luisteren ademloos en reageren na afloop ook heel enthousiast. Ook de leerkrachten en helpende ouders hebben alleen maar lovende woorden voor het gebodene.

LUNCHCONCERT: ..

Door het geslaagde schoolconcert zijn Sarah en Merle extra geïnspireerd en spelen nóg mooier voor een deel dezelfde werken. Ook het volwassen publiek luistert - nu ruim 45 minuten -  ademloos en geeft een daverend slotapplaus. Na afloop is er gratis koffie en thee en wordt er druk nagepraat. Als Sarah en Merle zich bij het publiek voegen krijgen zij vele complimenten.

 

  • 12 mei 2022 SCHOOLCONCERT EN LUNCHCONCERT – Isala Theater

Met Noortje (fagot) en Jorian (piano).

SCHOOLCONCERT: 95 leerlingen van de Contrabas + begeleiders

De fagot is een instrument waar de meeste kinderen voor het eerst mee geconfronteerd worden, maar door de introductie van Noortje en door haar spel vinden ze het uitermate interessant en mooi. Het is duidelijk dat Noortje en Jorian gewend zijn concerten voor kinderen te geven (dat doen zij met enige regelmaat in de “rijdende concertzaal” ofwel , de “Classic Express” van het PCC  zie www.classicexpress.nl ) door de soepele manier waarop ze het aanpakken.

LUNCHCONCERT:...

Ook dit concert is weer bijzonder succesvol. Waardering alom met uitdrukkelijk ook lof voor Jorian voor zowel zijn solospel als de begeleiding van Noortje.

 

  • 20 oktober 2022 SCHOOLCONCERT EN LUNCHCONCERT – Isala Theater

Met Iris (viool) en Francisca (altviool)

SCHOOLCONCERT: 95 leerlingen van de Montessorischool + begeleiders

Iris en Francesca horen bij de toppers onder de toptalenten en vormen al enige tijd een duo. En ze wisten ook nog hoe ze een concert met kinderen succesvol konden maken: korte maar duidelijk introducties en korte aansprekende werken, met soms een tikje humor. Het was weer genieten!

LUNCHCONCERT: ...........

Net als bij het concert van 14 april gold hier, dat de inspiratie opgedaan bij de kinderen nog eens een extra boost gaf aan het concert voor de volwassenen: de toonvorming was zo mogelijk nóg fraaier en warmer en ze speelden met een enorme schwung. Het publiek reageerde zoals te verwachten was: met een daverend applaus en een en al lof en dankbaarheid.

 

  • 17 november 2022 LUNCHCONCERT - Isala Theater

Met Sijbrand (gitaar), Elisa (sopraan) en Michel (piano)

Helaas werd het SCHOOLCONCERT door de uitgenodigde school OBS-West door omstandigheden afgezegd.

LUNCHCONCERT:.............

Sijbrand opende het concert met twee  Zuid-Amerikaanse werken en een arrangement voor gitaar van een Nocturne van Chopin en kreeg daarvoor een warm applaus. Elisa wist daarop het publiek meteen aan haar voeten te krijgen door de spontane en ongekunstelde manier van presenteren en daarbij zong zij ook nog prachtig, briljant begeleid door Michel. Het publiek was verrukt en liet dat bij het applaus en na afloop in de foyer bij het genot van het kopje koffie of thee op allerlei manieren merken.

Initiatief uitgevoerd
14 april 2022 t/m
30 november 2022

Organisator
Werkgroep Muziek WOP-Middelwatering

Locatie
Theater

Opgehaald bedrag
€ 9498,95

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

+ 31 (0) 10 30 74 681

helpdesk@maakcapelle.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Maak Capelle